SME MANAŽÉRI RIADENIA RIZÍK

Tí, ktorí strážia pevnosť
pred zrútením

Podporujeme všetky oddelenia materskej spoločnosti UNIQA Insurance Group v riadení a vyhodnocovaní nadstavenia ich rizikových a kontrolných podmienok. Aby sme splnili regulačné požiadavky, udržiavame systém vnútornej kontroly a prípadné vystavenie riziku hlásime rôznym externým a interným záujmovým skupinám.

NEZÁVISLÍ
A NENAHRADITEĽNÍ

Podľa požiadaviek Solvency II sme súčasťou uceleného konceptu, aplikovaného v celom poisťovníctve:

„TRI LÍNIE OBRANNÉHO KONCEPTU“

  1. Prvá obranná línia pozostáva z dcérskych spoločností a ich oddelení. Vlastnia, vyhodnocujú a berú na seba riziká. 
  2. Druhú líniu predstavujú manažéri riadenia rizík. Poskytujú vedenie a podporu prvej línii v činnostiach znižujúcich riziko.
  3. V tretej línií ide o interný audit, ktorý poskytuje nezávislé zhodnotenie pre správnu radu a externých audítorov.

Ako manažéri riadenia rizík máme dôležitú úlohu znižovať riziko v celej skupine UNIQA.

STAŇ SA SÚČASŤOU
NAŠEJ OBRANNEJ LÍNIE