SME BEZPEČNOSTNÍ MANAŽÉRI

Určujeme hranice

Bez riadenia bezpečnosti sa nezaobíde žiadny proces kontroly. Ako bezpečnostní manažéri definujeme, vypracúvame a zavádzame minimálne požiadavky a smernice určujúce postup spoločnosti UNIQA Insurance Group v prípade bezprostredných súčasných či budúcich hrozieb, a strategických bezpečnostných rizík. Zameriavame sa na oblasti fyzickej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti a zabezpečenie biznis kontinuity.

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA  

Nakoľko má riadenie bezpečnosti vplyv na každý aspekt spoločnosti UNIQA Insurance Group, sme kľúčovou bránou pre spoluprácu medzi oddeleniami. Naším konečným cieľom je zvýšiť povedomie zamestnancov o kritických bezpečnostných procesoch, stimulovať spoluprácu a zvýšiť súlad medzi všetkými oddeleniami a dcérskymi spoločnosťami v skupine UNIQA. Aby sme tento cieľ dosiahli, venujeme mnoho času a úsilia osobnej komunikácii a aplikujeme všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré sú kritické pre bezpečnosť a budúci úspech spoločnosti UNIQA.

POMÔŽ NÁM ZABEZPEČIŤ BUDÚCNOSŤ
SPOLOČNOSTI UNIQA